فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

                                                   

                                   


سوالات متن درس اول : صفحه 2


-1 قرآن کریم درموردگرامی بودن مقام انسان چه می فرماید ؟


-2 منظور ازحق چیست ؟توضیح دهید.


-3 انسان ها ازابتدای خلقت وتولد دارای .................................. می شوند .


-4 مهم ترین حق انسان ها کدام اند ؟


الف) حق داشتن امنیت ب) حق حیات یازندگی ج) حق برخورداری ازسواد وتحصیل د) حق داشتن غذا ولباس ومسکن


-5 انسان ها حق دارند آزاد باشندیعنی چه؟


-6 ما در روابطی که به طور دایم با یکد یگر داریم از ........................ برخوردار می شویم .


-7 تبعه یک کشور بودن یعنی چه ؟


-8 تبعه یک کشور بودن موجب می شود افراد ؛ حقوقی بر مبنای ................................ آن کشور داشته باشد .


صفحه 3


-9 سه مورد از حقوق خود درخانه وخانواده را بنویسید ؟


10 - اولین حقی که فرد درخانواده باید ازآن برخوردار باشد کدام است ؟
الف) انتخاب نام خوب ب) داشتن محیطی سالم وپاکیزه ج) استفاده ازخدمات بهداشتی د) تحصیل وشکوفایی استعداد

صفحه 4


-11 خانواده تاحدی که توان مالی دارد، وسایل زندگی فرزندان را فراهم می کند تا به خوبی رشد کنند . ص غ


-12 این که هیچ کس حق ندارد کسی را مسخره کند > ازحقوق مشترک کدام یک ازموارد زیر است ؟
الف) خانواده وکشور ب) محیط زندگی وخانواده ج) مدرسه ومحیط زندگی د) خانواده و مدرسه


-13 سه مورد ازحقوق خود درمدرسه رابنویسید ؟


-14 دانش آموزان حق دارند نظرات خود را درمورد مشکلات درسی یا روش های آموزشی مدرسه مودبانه ومحترمانه مطرح کنند . ص غ


صفحه 5


-15 سه مورد ازحقوق خود درمحیط زندگی وکشور رابنویسید ؟


-16 رابطه ی بین گزینه ها را پیدا کرده وبا خط به یک دیگر متصل کنید .
حق داشتن خدمات پزشکی وبهداشتی خانه و خانواده
حق عدم تنبیه بدنی مدرسه
حق داشتن غذا ، لباس ومسکن محیط زندگی وکشور 

                           


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: پایه هفتم


تاريخ : ۱۳٩۳/٧/۱ | ۸:٥۳ ‎ق.ظ | نویسنده : اکرم رشیدی | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.