فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

 

مطالعات اجتماعی

سوالات متن درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم
صفحه 24


-1 درابتدای هرسال تحصیلی، والدین شم پولی رابه مدرسه بابت .......................................... می پردازند .


-2 دانش آموز ................................. وموسسه ای که اورابیمه کرده ................................ نامیده می شود .


-3 موسسه ای که شما را بیمه کرده است چه نامیده می شود ؟
الف) بیمه شونده ب) بیمه گذار ج) بیمه گر د) بیمه دار


-4 درابتدای هرسال تحصیلی، والدین شما پولی رابه مدرسه بابتبیمه ی دانش آموزی می پردازند . دراینجا شمابیمه گرهستید.
ص غ


صفحه 25


-5 موسسه بیمه درچه مواردی می تواند از افراد حمایت کند ؟


-6 موسسه بیمه چرا وبرای چه منظوری به وجود آمده است ؟


-7 موسسه بیمه برای جبران زیان های ............................ و .................................. به وجود آمده است .


-8 بیمه چیست ؟


-9 درکشور ماهمه ی موسساتی که برای بیمه به وجود آمده اند زیر نظر ........................................ فعالیت می کنند .


-10 بیمه یک قرارداد بین .............................. و ................................... است .


-11 انواع بیمه را نام ببرید؟وهرکدام راشرح دهید


-12 بیمه اجباری را با بیمه ی اختیاری مقایسه کنید ؟


13 - برخی ازانواع بیمه را براساس خدماتی که به بیمه شوندگان ارائه می شود نام ببرید ؟


صفحه 26


-14 چرا همه ی دارندگان وسا یل نقلیه موتوری باید سالیانه ، خودروی خود رابیمه کنند ؟


-15 یک نمونه ازبیمه اجباری را نام برده وتوضیح دهید ؟


-16 برطبق قانون ، کلیه ی سازمان ها وصاحبان بنگاه ها وشرکت ها وظیفه دارند همه ی کارمندان خود را درمقابل حوادث ناشی
ازکاربیمه کنند . ص غ


-17 بیمه ی بهداشت ودرمان چه خدماتی ارائه می دهد؟ توضیح دهید .


-18 داشتن دفترچه ی بیمه ی درمان ، مربوط به کدام یک ازبیمه هاست ؟


الف) بیمه ی عمر ب) بیمه ی بیکاری ج) بیمه ی ازکار افتادگی د) بیمه ی بهداشت ودرمان


-19 طبق قانون افراد باید این بیمه را انجام دهند .
الف) اختیاری ب) اجباری ج) احتمالی د) داوطلبانه


-20 چه حوادثی ممکن است زندگی انسان ها را به خطر بیاندازد ؟ سه مورد رانام ببرید


-21 چهار مورد از انواع بیمه ها رابنویسید ؟

 

 

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: پایه هفتم


تاريخ : ۱۳٩۳/۸/۸ | ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ | نویسنده : اکرم رشیدی | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.