فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

رای دانلود پاورپوینت درس 23 مطالعات نهم بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: پاورپوینت


تاريخ : ۱۳٩٥/۱/۳٠ | ٤:۳٥ ‎ق.ظ | نویسنده : اکرم رشیدی | نظرات ()

 

برای دانلود پاورپوینت درس 21 مطالعات نهم بر روی تصویر زیر کلیک نمائید.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: پاورپوینت


تاريخ : ۱۳٩٥/۱/۱٥ | ٩:٢٠ ‎ق.ظ | نویسنده : اکرم رشیدی | نظرات ()

 

برای دانلود پاورپوینت درس 20 مطالعات نهم بر روی تصویر زیر کلیک نمائید.

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: پاورپوینت


تاريخ : ۱۳٩٥/۱/۱٥ | ٩:۱٩ ‎ق.ظ | نویسنده : اکرم رشیدی | نظرات ()

 

برای دانلود پاورپوینت درس 19 مطالعات نهم بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: پاورپوینت


تاريخ : ۱۳٩٥/۱/۱٥ | ٩:۱٧ ‎ق.ظ | نویسنده : اکرم رشیدی | نظرات ()

 

برای دانلود پاورپوینت درس 18 مطالعات نهم بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: پاورپوینت


تاريخ : ۱۳٩٤/۱٢/٢ | ٦:٠٤ ‎ق.ظ | نویسنده : اکرم رشیدی | نظرات ()

برای دانلود پاورپوینت درس 17 مطالعات نهم بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: پاورپوینت


تاريخ : ۱۳٩٤/۱۱/٢٥ | ۸:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : اکرم رشیدی | نظرات ()

 

برای دانلود پاورپوینت درس 16 مطالعات نهم بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: پاورپوینت


تاريخ : ۱۳٩٤/۱۱/۱۸ | ٤:٤۸ ‎ق.ظ | نویسنده : اکرم رشیدی | نظرات ()

 

برای دانلود پاورپوینت درس 15 مطالعات نهم بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: پاورپوینت


تاريخ : ۱۳٩٤/۱۱/۱٤ | ٥:۱٥ ‎ق.ظ | نویسنده : اکرم رشیدی | نظرات ()

 

برای دانلود پاورپوینت درس 14 مطالعات نهم بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: پاورپوینت


تاريخ : ۱۳٩٤/۱۱/٥ | ٦:۱۸ ‎ق.ظ | نویسنده : اکرم رشیدی | نظرات ()

 

برای دانلود پاورپوینت درس 13 مطالعات نهم بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: پاورپوینت


تاريخ : ۱۳٩٥/۱٠/٥ | ۳:٥۸ ‎ق.ظ | نویسنده : اکرم رشیدی | نظرات ()

پاورپوینت درس یازدهم


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: پاورپوینت


تاريخ : ۱۳٩٤/٩/٢۳ | ۸:۱۸ ‎ق.ظ | نویسنده : اکرم رشیدی | نظرات ()

پاور پوینت درس دهم

  


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: پاورپوینت


تاريخ : ۱۳٩٤/٩/۱٢ | ۳:٥٠ ‎ق.ظ | نویسنده : اکرم رشیدی | نظرات ()

پاورپوینت درس نهم

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: پاورپوینت


تاريخ : ۱۳٩٥/۸/٤ | ٢:٥٧ ‎ق.ظ | نویسنده : اکرم رشیدی | نظرات ()

پاورپوینت درس هشتم

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: پاورپوینت


تاريخ : ۱۳٩٤/۸/٢٤ | ۸:٥۳ ‎ب.ظ | نویسنده : اکرم رشیدی | نظرات ()

پاور پوینت درس هفتمموضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: پاورپوینت


تاريخ : ۱۳٩٤/۸/٢٤ | ۸:٤٩ ‎ب.ظ | نویسنده : اکرم رشیدی | نظرات ()

 

برای دانلود پاورپوینت درس 6 مطالعات نهم بر روی تصویر زیر کلیک نمائید.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: پاورپوینت


تاريخ : ۱۳٩٥/۸/۱٥ | ۸:۳٠ ‎ب.ظ | نویسنده : اکرم رشیدی | نظرات ()

 

برای دانلود پاورپوینت درس 5 مطالعات نهم بر روی تصویر زیر کلیک نمائید.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: پاورپوینت


تاريخ : ۱۳٩٤/۸/٩ | ٢:٢٧ ‎ق.ظ | نویسنده : اکرم رشیدی | نظرات ()

 

برای دانلود پاورپوینت درس 4 مطالعات نهم بر روی تصویر زیر کلیک نمائید.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: پاورپوینت


تاريخ : ۱۳٩٥/۸/٤ | ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ | نویسنده : اکرم رشیدی | نظرات ()

 

برای دانلود پاورپوینت درس 3 مطالعات نهم بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: پاورپوینت


تاريخ : ۱۳٩٥/٧/٢٠ | ٧:٤۱ ‎ب.ظ | نویسنده : اکرم رشیدی | نظرات ()

برای دانلود پاورپوینت درس 2 مطالعات نهم بر روی تصویر زیر کلیک کنید.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: پاورپوینت


تاريخ : ۱۳٩٥/٧/۱٠ | ۳:۳٢ ‎ق.ظ | نویسنده : اکرم رشیدی | نظرات ()

برای دانلود پاورپوینت هر درس بر روی تصویر آن کلیک نمایید.

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: پاورپوینت


تاريخ : ۱۳٩٥/٧/۱٠ | ۱:٠۸ ‎ق.ظ | نویسنده : اکرم رشیدی | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.