فعالیت های دانش آموزان پایه هفتم

    قابل توجه دانش آموزان هفتمی     

نمونه کار موضوعات بحث

 

 موضوع بحث(مقایسه حق وتکلیف)

دریافت فایل    

      خانم حنانه موحد             


موضوع بحث(مقایسه حق وتکلیف)

دریافت فایل

خانم سارا پوردیزنابی

موضوع بحث(مقایسه حق وتکلیف)

دریافت فایل

نمونه کار شگفتی های اعضای بدن

 

 

انیمیشن قلب

دریافت فایل

خانم فهیمه طالبی

شگفتی های جانوران

دریافت فایل

اعضای بدن انسان

دریافت فایل

فریماه اصغر زاده

/ 0 نظر / 52 بازدید