(پایه هشتم) فعالیت های دانش آموزان

فعالیت های دانش اموزان پایه هشتم     

محتوای الکترونیکی درس چهارم


خانم ریحانه دانش

محتوای الکترونیکی درس ششم

خانم کیمیا بهرامی نژاد 

پاورپوینت درس ششم

خانم کیمیا بهرامی نژاد

تهیه بروشور

 

http://upload.ghashang.com/images/zeiypef5zdova6koba8x.jpg

تهیه تصویر و عکس

http://upload.ghashang.com/images/s9x3wv66ww91bxhj0iwg.jpg

 

http://upload.ghashang.com/images/4gair62mhaj1wf04wz4.jpg

/ 1 نظر / 49 بازدید