حکایتی بر خشم و تسلط بر آن

 

کیف ها توی کیف فروشی ها اگر خوش فرم وخوش قواره اند

به خاطر اینست که پراز کاغذ باطله اند .

اگر آن کاغذ باطله هارا بیرون بریزی از فرم وقیافه می افتند

وکاغذ ها هم دیگر زباله اند وباید دور ریخته شوند .

خشم وعصبانیت چیزی شبیه همان کاغذ باطله است .

اگرفروببری شکل وشخصیت ، پیدا میکنی و

گرنه بیرون بریزی از شکل وشخصیت ومعنویت می افتی .

این است که قرآن کریم دعوت به فرو بردن خشم دارد

ومی فرماید الکاظمین الغیظ

فروبرندگان خشم

 

/ 3 نظر / 39 بازدید
فاطمه نجفعلی بیگی

خیلی ممنون

زهرا حسن پور

این ححرف درست است واقعا[نگران][خداحافظ]

زهرا سلیمانی

ممنون خانم خیلی خوب بود[قلب][قلب][قلب]