[جزر ومد

 

 

جزر و مد دو  مورد از حرکات آب دریاها و اقیانوس ها هستند. در  جزر آب دریا پایین می رود و در مد آب دریا بالا می آید .علت اصلی این پدیده تأثیر جاذبه ی ماه و خورشید بر آب اقیانوس ها  و دریاهاست.هرچند نیروی جاذبه خورشید بیشتر است ولی به دلیل فاصله ی زیاد تا زمین،تأثیر کمتری از جاذبه ماه بر زمین دارد(فاصله ی خورسید 389 برابر فاصله ی ماه از زمین است). به بالا و پایین رفتن آب دریا "کشند " هم گویند. مد ( برکشند)   جزر( فروکشند)

 

.

تصاویر سمت راست :حالت مد  یا و سمت چپ جزر یا 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید