علت نام گذاری مدار راس السرطان و راس الجدی

مدارراس السرطان و راس الجدی

علت نام گذاری مدارراس السرطان وراس الجدی چیست؟

از ابتدای زمستان ، نیمکره شمالی کم کم به سمت خورشید متمایل می شود تا اینکه پس از شش ماه ، یعنی در ابتدای تابستان ، میزان کج شدگی آن به بالاترین حد خود می رسد .

 در این روز ساکنان اطراف عرض جغرافیایی ۵/۲۳ درجه شمالی (بالاترین حدی که خورشیدبرنیمکره شمالی عمودمیتابد) خورشید را درست بالای سر خود می بینند . (آغاز تابستان را انقلاب تابستانی می نامند)

روز اول تابستان ، طولانیترین روز سال در نیمکره شمالی است . پس از انقلاب تابستانی ،نیمکره جنوبی اندک اندک به سمت خورشید تمایل می یابد و نیمکره شمالی ، از خورشید دور می شود تا اینکه پس از شش ماه ، یعنی در ابتدای زمستان نیمکره شمالی ، میزان کج شدگی نیمکره جنوبی به بیشترین مقدار خود می رسد

 

. در این روز ساکنان عرض جغرافیایی ۵/۲۳ درجه جنوبی (پایین ترین حدی که خورشیدبرنیمکره جنوبی عمودمیتابد) خورشید را هنگام ظهر درست بالای سر خود مشاهده می کنند

. این روز کوتاهترین روز نیمکره شمالی و بلندترین روز نیمکره جنوبی است . (به آغاز زمستان در اصطلاح انقلاب زمستانی گویند) با توجه به توضیحات فوق مشخص می گردد که چرا به مدار۵/۲۳ درجه عرض شمالی کره زمین، راس السرطان گفته می شود

 

(همانطور که می دانید سرطان به مفهوم تیرمی باشد) و همینطورچرا مدار ۵/۲۳درجه عرض جنوبی کره زمین را راس الجدی گفته شده است .( جدی به مفهوم دی ماه می باشد)

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید