(پایه هفتم) سوالات درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه هفتم

سوالات متن درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه هفتم
صفحه 20

-1 مثال هایی برای نشان دادن روحیه همدلی وهمدردی در میان مردم ایران بیان کنید ؟

-2 همدلی یعنی چه ؟ توضیح دهید

-3 همدردی یعنی چه؟ توضیح دهید

-4 همدردی را با همدلی مقایسه کنید ؟

صفحه 21

-5 خداوند همدلی وانسان دوستی را درسرشت ما انسان ها قرار داده است . ص غ

-6 این جمله از کیست ؟

« هرکس اندوهی از مومنی برطرف کند، خداوند در روز قیامت اندوهش را برطرف می کند »
الف) امام علی (ع) ب) امام حسین(ع) ج) پیا مبراکرم (ص) د) امام رضا (ع)

-7 آیا در زمان وقوع حوادث ، فقط به یاری هموطنان خود می شتابید؟ با یک مثال شرح دهید

-8 ما در هنگام حوادث فقط به یاری هموطنان خود می شتابیم . ص غ

صفحه 22

-9 کدام موسسات درهنگام وقوع حوادث مانند زلزله بهیاری آسیب دید گان می شتابد ؟

-10 امروزه چه عاملی سبب شده که اخبار حوادث درمناطق مختلف جهان ، به سرعت به اطلاع همه برسد ؟

-11 درجامعه ی امروزی ، همدردی وهمدلی چگونه صورت می گیرد ؟

-12 جمعیت هلال احمر چگونه سازمانی است ؟ توضیح دهید

-13 وظایف جمعیت هلال احمر را درزمان وقوع حوادث بیان کنید ؟ ( سه مورد)

-14 جمعیت هلال احمر درشرایط عادی چه خدماتی انجام می دهد ؟

-15 جمعیت هلال احمر بخشی به نام ............................................. دارد .

-16 امروزه باگسترش ................................ و ....................................همه به سرعت می توانندازاخبار حوادث آگاه شوند .

-17 سازمان جوانان هلال احمر چگونه ایجاد می شود؟

-18 برخی از حوادث که ممکن است انسان ها با آن مواجه شوند را بنویسید ؟
/ 3 نظر / 42 بازدید
نوراالهدی آقایی

ممنون از زحماتتون!!

صدف (13 سالمه )**

عالیییییییییییی[نیشخند][نیشخند][لبخند]

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی