(پایه هشتم)موضوع بحث

هشتمی ها 

 

موضوع بحث فصل چهارم

آیا تا کنون رسانه های جمعی روی افکار و رفتار وسبک زندگی شما اثر گذاشته اند کدام رسانه چه تا ثیری ؟                                                                                              

 

/ 0 نظر / 38 بازدید