طنز

کمک‌   به یک‌ دوست‌ برای‌ عبور از خیابان                    

 

http://goonagoon-groups.com  گوناگون
 
فداکاریش  منو کشته!!!!!!

 

 

/ 5 نظر / 10 بازدید
ج

هههه[خنده]

م3/4

[خنده][گریه][خنده][گریه][عصبانی]

ناشناس

[دست] [عینک] [نیشخند]

3/4

مرد یارو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[تعجب][تعجب][تعجب][نگران][گریه][گریه][گریه][وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک][سوال][شرمنده]

زهرا فاتح

بیچاره مرده خیلی بیچاره شما چرا جواب نمیدین؟