درس های قاره اروپا

اروپا در منطقه ی معتدل کره ی زمین قرار دارد. به همین دلیل ، بیابآن های گرم و خشک، باران های سیل آسا و نواحی یخ بسته ی وسیعی در آن دیده نمی شود. به نقشه ی انواع آب و هوا در اروپا توجه کنید:

* باریکه ای از شمال اسکاندیناوی و ایسلند در آب و هوای قطبی دارند.
* سوئد و فنلاند و شمال شرق اروپا و آب و هوای سرد دارند. در این ناحیه ، زمستان های سرد و طولانی با بارش سنگین برف همراه است . تابستآن های این منطقه کوتاه و خنک است.

* مناطق مجاور اقیانوس اطلس، انگلستان و ایرلند، آب و هوای معتدل اقیانوسی دارند. این مناطق در زمستان به دلیل عبور جریان های دریایی آب گرم از سواحل آب و هوای معتدل دارند و در تابستان نیز هوا خنک است.

* مناطق جنوبی اروپا در سواحل دریای مدیترانه آب و هوای مدیترانه ای دارد. آب و هوای مدیترانه ای دو ویژگی دارد:
1 – زمستان های معتدل و مرطوب ؛
2 – تابستان های گرم و خشک

* مرکز و شرق اروپا به دلیل دوری از دریاها آب و هوای قاره ای یا بری دارد. میزان بارندگی در آن جا کم است و زمستان ها سرد و تابستان ها گرم است.

بادها:
اروپای شمالی و مرکزی : این مناطق در معرض وزش بادهای غربی که از اقیانوس اطلس می وزد، قرارگرفته است. در زمستان ها نیز بادهای سرد قطبی به این مناطق می وزد
اروپای مدیترانه ای : این منطقه در معرض وزش بادهای سرد و بادهای گرم است. بادهای گرم و خشک از صحرای بزرگ آفریقا می وزد. این بادها آنقدر گرم هستند که گاهی دمای هوا را در سواحل اروپا به 40 درجه ی سانتیگراد نیز می رسانند که در نتیجه ی آن، به مزارع انگور و زیتون آسیب وارد می شود.
بادهای سرد نیزدر زمستان ها از کوه های آلپ برخاسته و این منطقه را تحت تأثیر قرار می دهند.

پوشش گیاهی:
با توجه به گوناگونی آب و هوا ، نوع پوشش های گیاهی در اروپا متفاوت است. به نقشه ی پوشش گیاهی اروپا توجه کنید. آیا جنگل ها و چمن زارها در اروپا وسعت زیادی دارد؟ تقریباً اروپا را جنگل پوشانده است. باران و رطوبت کافی و خاک مساعد موجب شده است که مناظر طبیعی زیبایی در این قاره به وجود بیاید.
مثلاً خاک کشور فنلاند وسیعی از خاک کشور سوئد پوشیده از جنگل های مخروطی ( سوزنی برگ ها) است که در اقتصاد این کشورها بسیار مؤثر است.

فعالیت :
1 – تمرین با نقشه :
با توجه به شکل 51، انواع آب و هوای اروپا، بگوئید هر یک از کشورهای زیر چه نوع آب و هوایی دارند؟
فنلاند (سرد) - ایتالیا(مدیترانه ای) - انگلستان (اقیانوسی) - ایرلند( اقیانوسی) - ایسلند (قطبی)

2 – کدام مناطق اروپا آب و هوای قاره ای یا بری دارد؟
- با توجه به آنچه که در درس های گذشته آموخته اید، بگوئید آب و هوای قاره ا ی یا بری چه نوع آب و هوایی است؟
- چرا این بخش های اروپا که نام بردید، آب و هوای قاره ا ی یا بری دارند؟
مرکز و شرق اروپا
زمستان سرد و خشک و تابستان بسیار گرم.
به دلیل دوری از دریاها.

3 – آب و هوای مدیترانه ای چه ویژگی هایی دارد؟
- چرا سواحل مدیترانه در تابستان گرم و خشک است؟
1– زمستآن های معتدل و مرطوب
2 – تابستآن های گرم و خشک
به دلیل بادهای گرم و خشک که از صحرای بزرگ آفریقا می وزد.

4 – هر یک از دایره ها را با استفاده از خط، به یک بیضی وصل کنید؟

 

/ 1 نظر / 43 بازدید
صبا رجبی

با سلامی دوباره .خانم میشه از این به بعد جواب سوالات متن درس رو هم بزارید .هم ودتون کم تر خسته می شید هم کسانی که سوال ها رو دارن با تشکر