(پایه هشتم)شرکت های تعاونی

       

نوع دیگری از شرکت های تجارتی که نه سرمایه و نه ضمانت شرکاء در آن تأثیر کلی دارد بلکه تعداد شرکاء و اکثریت آنها موثر است شرکت های تعاونی هستند.

در قبال احتیاجات روز افزون ، افراد ضعیف مخصوصاً کشاورزان و کارگران ، جز با کمک یکدیگر نمی توانند مشکلات بزرگی را حل کنند. یک فرد متمول یا توانا شاید بدون کمک دیگران بتواند حوائج خود را برآورد ولی بیشتر افرادی که از جنبه مالی ضعیف اند ، اگر به یکدیگر کمک نکنند هرگز نمی توانند زندگی خوبی داشته باشند.

یک نیروی ضعیف در جامعه ناچیز است و در مقابل احتیاجی که در اثر توسعه دائره تمدن هرساعت اضافه می شود نمی تواند وسائل راحتی خود را فراهم نماید ولی این نیروها هر قدر ضعیف باشند ، اگر متمرکز شوند قدرت بزرگی تشکیل می دهند که در سایه آن شرکائی که از آن بهره مند می شوند به هر هدف اقتصادی که مایل باشند خواهند رسید.

در قرن هیجدهم که اروپا به دو دسته متمایز تقسیم شده بود یکی ثروتمندان و صاحبان کارخانه و اشراف و دیگری کارگران و کشاورزان و رنجبران ، این احتیاج بیشتر برای طبقه پائین پیدا شد که خودشان بدون مراجعه به طبقه ثروتمندان «به شرط اجتماع»شرایط زندگی را فراهم سازند.

شرکت تعاونی شرکتی است که به منظور بهبود وضع اقتصادی شرکاء و تأمین حوائج آنها تشکیل می شود. بنابراین اگر وضع اقتصادی نامناسب و سطح خرج بالا ، بازار کساد ، حوائج زندگی و یا کار پیدا نشود اشخاصی به منظور بهبود وضع اقتصادی خود شرکتی تشکیل می دهند که در نتیجه:

 1. اگر بهای اجناس گران و شرکاء به علت نداشتن پول نتوانند احتیاجات سالیانه خود را یک جا خریداری کنند و ناچارند روزمره از دست سوم و چهارم اشیاء مورد احتیاج خود را به قیمت گرانتر تهیه کنند ، شرکت تعاونی با پول جزئی که هر شریک می پردازد و جمع آن مبلغ کلی می شود ، اشیاء مورد احتیاج شرکاء را از دست اول خریداری و به همان قیمت تمام شده یا سود خیلی جزئی به شرکاء می فروشد.
 2. هرگاه کشاورزان و ارباب صنایع نتوانند کالا یا متاع خود را به علت احتیاج به پول در بازار به قیمت خوب بفروشند و ناچارند فرآوردهای خود را روزانه به بهای کمتر   به دلالان و یا سودپرستان واگذار نمایند ، شرکتی تشکیل می دهند که آن شرکت کالای آنها را دریک محل جمع نمود و به قدر احتیاج روزانه به آنها پول می دهد. سپس کالای جمع شده را به قیمت خوب و در بازارهای دنیا فروخته ، وجه آن را پس از کسر سود بسیار نازل به شرکاء می پردازد.
 3. به اشخاص بی بضاعت کسی وام نمی دهد ، و اگر بدهد با شرایط سنگینی خواهد بود. این قبیل اشخاص شرکتی تشکیل و یا سرمایه جزئی که می پردازند اعتبار کافی به دست آورده و هر یک از شرکاء اگر احتیاجی داشت با سود ناچیزی از شرکت وام می گیرد. در شرکت تعاونی سرمایه و نفوذ اشخاص نقش مهمی ندارد و شرکاء هر قدر سرمایه داشته باشند بیش از یک رأی نخواهند داشت و سود هم به نسبت سرمایه تقسیم نمی شود.
 4. انواع شرکتهای تعاونی الف – تعاونیهای تولید

  ب- تعاونیهای توزیع

  تعاونیهای تولید تعاونی های تولید شامل تعاونی هائی است که در امور مربوط به کشاورزی ، دامداری ، دامپروری ، پرورش و صید ماهی ، شیلات ، صنعت ، معدن ، عمران شهری و روستائی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می نمایند.

  تعاونی های تولید در کلیه اولویت ها و حمایت های مربوط به تعاونی ها حق تقدم دارند. در تعاونیهای تولید ، عضو باید در تعاونی به کار اشتغال داشته باشد.

  تعاونیهای توزیع تعاونی های توزیع عبارتند از تعاونی های نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تأمین می نمایند.

  تعاونی های توزیع مربوط به تأمین کالا و سایر نیازمندی های روستائیان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایت های دولتی و بانکی و سایر حمایت های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند. در تعاونی های توزیع ، احتیاجی نیست که عضو در تعاونی به کار اشتغال داشته باشد.

  غیر از این دو نوع تعاونی ، در تبصره 2 ماده 8 قانون فوق الذکر ، به تعاونی های چند منظوره نیز اشاره شده است و به نظر می رسد که منظور مقنن تعاونی هائی است که ترکیبی از تولید و توزیع دارند مثلاً شرکت تعاونی که با هدف عمران روستائی خاص و تهیه آذوقه برای ساکنین همان روستا ایجاد شده است. در چنین شرکتی که عضویت آن برای همه ساکنین روستا آزاد است ، داشتن عضو غیرشاغل مجاز است اما هیئت مدیره و مدیرعامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب شوند.
 5. تعاونی های خدماتی :

  بخش خدمات و نقش ان در رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها امری کاملا روشن است . بخش خدمات اولین بخش توسعه اقتصادی در کشورها است که برای پایداری فرایند رقابت پذیری جهانی می بایست به شکل مستمر و جهشی به ان توجه شود . سرمایه گذاری در توسعه منابع انسانی ، توجه و تمرکز بر مشتری مداری و استفاده موثر از فناوری از جمله لازمه های رشد و توسعه پایدار ان محسوب می شود .

  از دلایل اهمیت یافتن بخش خدمات و بازنگری تاثیر این بخش در اقتصاد ، توجه به ارتباط خدمات با فرایند تولید ، تداوم مصرف و نیز فرایند توسعه اقتصادی بوده است . مهم ترین مشخصه ای که انقلاب خدمات بدان اشاره دارد ارتباط فرایند بین خدمات تولیدی و خدماتی که در فرایند تولید محصولات به کار برده می شود با سایر فعالیت های اقتصادی است .در واقع بخش خدمات در رقابت پذیر کردن روند تولید کالاها و افزایش ارزش افزوده و در نتیجه صادرات تولیدات نقش فزاینده ای دارد.

  خدمات زیر بنایی ( خدمات مالی ، ارتباطات ، بهداشتی ، اموزش و ... ) پشتیبانی لازم را برای هر گونه فعالیت اقتصادی فراهم می نماید . اهمیت این بخش به     گونه ای است که حتی در روند تولید کالا نیز سهم عمده ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از فعالیت نهادهای خدماتی می باشد .

 6.  

  انواع گرایش های تعاونی های خدماتی

  شرکت های تعاونی خدماتی بسته بندی و سورتینگ :

  یکی از علل ناموفق بودن توسعه صادرات غیر نفتی نامناسب بودن بسته بندی کالاهای تولیدی می باشد که با توسعه این بخش از تعاونی ها و همچنین اموزش در این خصوص می توان در هر منطقه با توجه به پتانسیل های موجود در امر تولید با همکاری تولید کنندگان و سرمایه گذاران این نوع تعاونی ها را گسترش داد .

  شرکت های تعاونی خدماتی تحقیقاتی و پژ وهشی :

  بر اساس ضرورت ایجاد و توسعه نهادهای غیر دولتی ، وزارت تعاون از سال 1379 زمینه ساز تاسیس و تشکیل تعاونی های خدماتی تحقیقاتی و پژوهشی را فراهم نمود . هدف این تعاونی ها ترویج و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی تامین نیازهای مشترک اقتصادی اجتماعی فرهنگی اعضا و نیز انجام فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی در راستای اهداف وسیاست های کلی بخش تحقیقات و پژوهشی کشور و ایجاد کار و اشتغال برای محققین و پژوهشگران کشور است .

  شرکت تعاونی خدماتی جمع اوری شیر و فراورده های لبنی :

  این نوع تعاونی ها با هدف قطع دخالت واسطه ها تشکیل می گردند به طور مثال گاوداران دور هم جمع می شوند و با تشکیل تعاونی شیر و فراورده های لبنی خود را جمع اوری می کنند و به مراکز فروش می رسانند . تجربه نشان داده است که در استان هایی که این نوع تعاونی ها تشکیل شده اند تعاونی های یاد شده نقش عمده ای در بالا بردن درامد اعضا خود که همان گاوداران می باشند ایفا نموده اند.

   علاوه بر این با گسترش و حمایت از این نوع تعاونی ها میتوان کمک شایانی به خرده تولید کنندگان شیر نمود .

  شرکت های تعاونی خدماتی مدارس غیر انتفاعی :

  به اعتقاد کارشناسان اداره بهینه نهاد تعلیم و تربیت کشور کار سنگینی است و اگر جامعه دنبال کیفیت در امور اموزش و پرورش است باید سرمایه گذاری و عزم ملی برای حل مشکلات ان را فراموش نکند از این رو یکی از این راه حل ها تشکیل تعاونیهای مدارس غیرانتفاعی است که چنانچه دولت سرانه هر دانش اموزی را به تعاونی های مدارس غیر انتفاعی مستقیما پرداخت نماید می توان امید داشت که این نوع تعاونی ها گسترش یابند .

  شرکت های تعاونی خدماتی بهداشتی و درمانی :

  پس از امضا توافقنامه همکاری فیما بین وزارتین بهداشت و درمان و وزارت تعاون در تاریخ 23/10/76 که به امضا وزرا وقت دو طرف رسید اهتمام و جدیت هر دو وزارتخانه برای اولین بار در سطح کشور در استان اذربایجان شرقی با واگذاری امور تعدادی از مراکز بهداشتی شهر تبریز به شرکت های تعاونی فارغ التمحصیلان رشته پزشکی و رشته های وابسته خدمات مورد تعهد دولت به مردم اغاز شد و اولین واحد تعاونی از این نوع در سال 1378 با حضور نماینده وزارت بهداشت و درمان مورد بهره برداری قرار گرفت و پس از سپری شدن چند سال از فعالیت این تعاونی ها و تدوین شاخص های نظارتی و روشهای ارتباط بین واحد ها با دانشگاه علوم پزشکی و انجام کار مستمر کارشناسی بر روی شیوه های جدید ایجاد شده به عنوان الگوی کار برنامه های اجرایی در سطح کشور از طرف دو وزارتخانه انتخاب و توصیه گردید .

  شرکت های تعاونی خدماتی مالی اداری و پشتیبانی :

  با هدف انجام کارهای مالی و اداری و پشتیبانی مخصوصا در ادارات دولتی که از کارکنان بازنشسته همان ادارات کل که تخصص کافی در این رشته دارند تشکیل می شود . تعاونی های مذکور همچنین می توانند نقش به سزایی در کوچکتر شدن دولت در امور خدماتی داشته باشند هر چند که پس از مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص به کار گیری شرکت های خدماتی و واگذاری بخشی از کارهای خدماتی به بخش خصوصی شاهد گسترش این نوع از تعاونی ها بوده ایم ولی متاسفانه اکثر ادارات دولتی ترجیح می دهند که از بخش خصوصی به جای تعاونی استفاده کنند .یکی از عوامل مهم در عدم موفقیت این نوع از تعاونی ها کم بودن نقدینگی انها است به گونه ای که با پرداخت تسهیلات با کارمزد پایین میتوان شاهد کسترش این تعاونیها بود .

  شرکت های تعاونی خدمات بیمه ای :

  فعالیت های بیمه تعاونی از اواخر قرن هجدهم اغاز گردید . در مفهوم تعاونی تنها مساله سود یا جلوگیری از زیان مطرح نیست بلکه مشارکت اعضا در تصمیم گیری ها دارای اهمیت زیادی است و یک اقتصاد پویا به هر سه نظام دولتی تعاونی و خصوصی نیاز دارد .

  شرکت های تعاونی خدماتی چاپ ونشر :

  از اهداف این نوع تعاونی ها انجام کلیه خدمات مربوط به چاپ ، انتشار روزنامه ، نشریات و خدمات توزیع نشریات و مطبوعات می باشد .

   

  شرکت های تعاونی خدماتی راهداری :

  این نوع از تعاونی ها با هدف خدمات راهداری ، خدمات بین راهی ، خدمات تعمیر و نگهداری راه و تجهیزات و ماشین الات راهداری ، توسعه راههای روستایی و نظایر ان تشکیل می شوند .

  شرکت های تعاونی رایانه ای :

  این تعاونی ها با هدف خدمات رایانه ای شامل تعمیر و نگهداری رایانه ، تعمیر و نگهداری ماشین های محاسب و کامپیوتر ، عرضه نرم افزار و پردازش داده ها و مشاوره خدمات رایانه ای تشکیل می شوند .

  شرکت های تعاونی خدمات زیست محیطی :

  حقیقت مطلب ان است که در جامعه امروز ایران دیگر نه دولت می تواند به تنهایی با مسائل زیست محیطی دست و پنجه نرم کند و نه اهل علم و دانش به تنهایی قادر به حل این معضل جدی هستند . دولت باید با پشتوانه مشارکت مردمی و تلاش دانش و شناخت زیست محیطی را ارتقا بخشد . همچنین دولت نیازمند چارچوب نهادینه مشخصی است که جامعه را در ازتباط به مسائل زیست محیطی درگیر کند . در این رابطه تعاونی ها با حمایت از گروه های کارشناسی خبره و تحصیل کرده می توانند نقش ارزنده ای در پیشبرد برنامه های اموزشی و توسعه کشور ایفا نماید .

  شرکت های تعاونی خدمات فراورده های نفتی :

  تشکیل این نوع از تعاونی ها با هدف ایجاد پمپ بنزین ، توزیع مواد نفتی و روغن و سیلندر  پرکنی و ایجاد جایگاه توزیع گاز می باشد .

  با توجه به اشتغالزایی این نوع تعاونی ها انتظار می رود نهادهای مسوول در خصوص گسترش انها همت بیشتری را بنمایند در عین حال ضرورت دارد که به دلیل کمبود نقدینگی در این تعاونی ها سیستم بانکی تسهیلات بیشتری را با کارمزد پایین به این بخش اختصاص دهد .

   

  شرکت های تعاونی خدمات فنی و مهندسی و مشاوره ای :

  شرکت های تعاونی خدماتی فنی و مهندسی در زمینه تعاونی های مهندسین مشاوره تعاونیهای خدمات مشاوره ای در امور صنعت و معدن و کشاورزی و نظایر ان فعالیت می نمایند . در راستای کاهش رکورد و تورم اقتصادی و نیز بهره برداری از سرمایه های انسانی بویژه تحصیلکردگان دانشگاهی دارای علم و دانش و مهارت و نیز به منظور پیشبرد برنامه های توسعه و رشد ملی پایدار ضروری است به دنبال چشم انداز های تولید و فرصتهای شغلی دیگری رفت که یکی از راههای این امر نگاه به فرصتهای شغلی و امکان اشتغال در خارج از کشور می باشد . با توجه به اینکه صدور نیروی کار بویژه نیروهای فنی و خدماتی مازاد در بیشتر کشورهای دنیا عرف می باشد و از این امر به نحو مطلوب در راستای ارزاوری و شکوفایی اقتصادی و نیز بازسازی نیروهای انسانی استفاده شود لذا در کشور ما نیز که با تورم روبه فزونی نیروی کار و رکورد اقتصادی روبرو می باشد می توان به عنوان راهبردی ارزنده و پویا استفاده نمود .

   

   

/ 2 نظر / 249 بازدید
فاطمه نجفعلی بیگی

ممنون و خسته نباشید معلم گرامی

ریحانه یاری

خانم رشیدی از شما ممنونم