قاره استرالیا وجزایر اقیانوسیه


درس بیست و دوم: ویژگی های اقتصادی و انسانی قاره ی استرالیا و نیوزیلند چیست؟
قاره ی استرالیا دارای منابع و معادن فراوان است.سپس از کشف این قاره توسط اروپائیان، مهاجران زیادی از اروپا و به ویژه انگلستان راهی این جزیره شدند و بخش های مختلف آن را کم کم زیر نفوذ خود در آوردند. براثر توسعه ی صنعت و فناوری و استخراج منابع و معادن، امروزه استرالیا به یکی از کشورهای پیشرفته ی صنعتی جهان مبدل شده است.

استرالیا با وجود کمی وسعت اراضی قابل کشت دارای تولیدات کشاورزی قابل توجهی است. مهم ترین محصولات آن در درجه ی اول گندم است که به شیوه ی مکانیزه کشت شده و به نقاط دیگر جهان صادر می شود. همچنین، دارای باغ های انگور و مرکبات فراوان است. استرالیا و نیوزیلند از مهم ترین مراکز پرورش دهنده ی دوم در جهان هستند و محصولات دامی به ویژه گوشت و پشم از صادرات مهم این دو کشور است.
صنعت نیز در استرالیا و نیوزیلند پیشرفته است. سیدنی و ملبورن دو بندر مهم استرالیا از مراکز مهم صنایع کشتی سازی و صنایع شیمیایی به شمار می روند. جمعیت استرالیا نسبت به وسعت آن کم است(9/18 میلیون نفر). بیشتر جمعیت آن از نژاد سیاه و دو رگه تشکیل شده است. زبان رسمی مردم، انگلیسی است ولی بومیان به زبان محلی خود صحبت می کنند. دین اکثریت مردم مسیحی (کاتولیک و پروتستان ) است. مراکز حکومت استرالیا، شهر کانبراست.

فعالیت :

1 – با استفاده از دو کلمه ی مهاجران اروپایی و بومیان درباره ی استرالیا توضیح دهید.(در دو سطر).
ساکنان اصلی استرالیا بومیانی هستند که از هزاران سال پیش در این قاره ساکن بوده اند. اما در دوره استعمار مهاجران اروپایی به استرالیا آمدند.

2) الف – چرا در طی سال های طولانی کشور استرالیا مهاجران زیادی را از تمامی نقاط دنیا پذیرفته است؟
ب) شهرهای پرجمعیت استرالیا بیشتر در کدام نواحی آن به وجود آمده اند؟چرا؟
قاره ی ا سترالیا دارای منابع و معادن فراوان است. پس از کشف این قاره توسط اروپاییان، مهاجران زیادی از اروپا و به ویژه انگلستان راهی این جزیره شدند و بخش های مختلف آن را کم کم زیر نفوذ خود درآوردند.
در کناره های شرقی، در مراکز صنعتی و تجاری در بندرها، و در نیوزیلند.

3 – زبان رسمی مردم استرالیا، .... دین اکثریت مردم، .... و مرکز حکومت این کشور ..... است.
انگلیس - مسیحی - کانبرا

4 – به نقشه مصوّر اقتصادی استرالیا و نیوزیلند توجه کنید و درباره ی موضوعات زیر به طور مختصر توضیح دهید.
کشاورزی: استرالیا با وجود کمی وسعت اراضی قابل کشت دارای تولیدات کشاورزی قابل توجه است.
دامپروری: هم استرالیا و هم نیوزیلند از مهم ترین مراکز تربیت کننده ی دوم در جهان می باشند و محصولات دامی به ویژه گوشت و پشم از صادرات مهم این دو کشور است.
بنادر : سیدنی و ملبورن دو بندر مهم استرالیا از مراکز مهم صنایع کشتی سازی و صنایع شیمیایی به شمار می روند.
معادن : قاره ی ا سترالیا دارای منابع و معادن فراوان است.معادنی مانند طلا، چاه نفت، زغال سنگ، الماس/ 2 نظر / 32 بازدید
مهشید

مرسی.وای چقد استرس دارم[گریه]

محدثه ملکوتی2/1

خانوم این نقشه هارونمیشه دانلودکرد؟؟[سوال]