جغرافی پایه نهم

 

تناسب خورشید و ماه

 

 

 

« خورشید و ماه در تناسب هستند». 

 

چه تناسبی میان ماه و خورشید وجود دارد؟

 

 

 

قطر خورشید 1400000 کیلومتراست و قطر ماه 3500 کیلومتر.

فاصله خورشید تا زمین 150000000 کیلومتر است.

 و یکی از فاصله های متوسط ماه تا زمین 375000 کیلومتر است.

تناسبی که مـیان آنها وجـود دارد این است که:

قطر خورشید 400 بار از قطر ماه بزرگ تر است و

400 بار نیز از ماه  دورتر است.

به این خاطر تقـریباً به یک اندازه به نظر می آیند

و در خسوف کامل تقـریباً بر هم منطبق می شوند.

 

نتایج حرکات زمین 

 

پیدایش فصل ها در اثر گردش زمین به دور خورشید 

 

 

  

 

پیدایش شب و روز بر اثر چرخش زمین به دور خود   

 

 

 
سایه اجسام   
 
سایه زمانی تشکیل می شود که یک جسم     
 
در جلو یک منبع نوری مانند ( شمع یا لامپ یا خورشید و ... ) قرار گرفته باشد    
 
 و نور نتواند از آن جسم عبور کند .    
 
 هرچه جسم به منبع نور نزدیکتر باشد  سایه ی جسم بزرگتر    
 
 و هرچه دورتر باشد سایه ی جسم کوچکتر خواهد بود .   
 
 
 
     
 
  
در صبح و عصر که خورشید مایلتر می تابد سایه بلند تر است    
 
 ولی هنگام ظهر چون خورشید بالای سرماست سایه کوتاه تر خواهد بود .    
 
 
 
 

فی

/ 0 نظر / 70 بازدید