پایه هفتم پوشه کار پا یه هفتم

                                                      


موضوعات پوشه کار

موضوعات ومطالب مرتبط با درس به انتخاب خود دانش آموز 


 

پوشه کار می تواند درقالب : 

 مقاله ، عکس ، نقاشی ، شعر ، خوشنویسی ، ساخت مدل ، ساخت ماکت ،طراحی پوستر ، مصاحبه ،تحقیق ، تهیه گزارش ، ترسیم نقشه ونمودار و موارد دیگر باشد


/ 0 نظر / 23 بازدید