بحر طویل ستایش (جملات الهام بخش)

 

سلام مهربان.خوش آمدی

بار الها احدا  لم یزلا  بنده نوازا که تویی خالق هر پست و فرازا 

 

   نبود جزء تو کسی در نظرم وقت نمازا  تودهی   روزی هر اردک

 و غازا ِ نه فقط اردک وغازا تو دهی روزی هر سگ وگرگ بوزینه و

 موش و گرازا الهی توسلیمی توهمان رازق محبوب قدیمی توآنی که به

 

آنی چپانی جهانی ته استکانی

 

سلام عزیزم خوش آمدید

 

 

 

سلام مهربان.خوش آمدی

 

/ 0 نظر / 18 بازدید