تسلیت

                         برحاشیه ی برگ شقایق بنویسید

                                    گل تاب فشار درو ودیوار ندارد.

 

سلام خدا و درود فرشتگان بر تو ای سید زنان بهشت،

  ای فاطمه جان! 

سلام بر تو که نامت کلید هر قفلی است و اسمت رمز هر فتحی!

  ای محبوبه خدا!

اگر تو نبودی خدا بهانه ای برای خلقت نداشت

و خدا به شوق تو آفرید و با عشق تو تجلی کرد!

 / 0 نظر / 14 بازدید