فیلم های آموزشی مگمل درس چهارم

                                            گرم شدن کره زمین                                                 اتمسفر

 

                                       اگر همه یخ ها آب شوند                     بالاترین حد انتشار گازهای گلخانه ای در سی سال اخیر                                                       آب شدن کم سابقه یخ های گرینلند                چرا در قطب ها برای دو ماه خورشید نمی تابد          

                 

           زباله در اقیانوس                                            زباله و اکوسیستم اقیانوس                                                                   زباله ها تا کف اقیانوس هم رخنه کرده اند.           صید برقی ماهی و دستگیری صیادان                                                                      قایق کنترلی ماهی گیری                                          کره زمین در حال نابودی

                                         صید نهنگ در آبهای قطب جنوب                            گرمای زمین و طوفان های شدید

                                        زباله های هسته ای روسیه در دریا                   آب شدن یخچال طبیعی کوری کالیس                                                                                                                                                                  

/ 0 نظر / 89 بازدید