قاره استرالیا و جزایراقیانو سیه


: قاره ی استرالیا و جزایر اقیانوسیه کجاست؟
ویژگی های طبیعی: قاره ی استرالیا کم وسعت ترین قاره ی روی زمین است. تا پنجاه سال پیش، به استرالیا و نیز جزایری در اقیانوس آرام قاره ی اقیانوسیه می گفتند ولی اکنون کشور استرالیا خود به تنهایی یک قاره مستقل محسوب می شود.
بیشترسرزمین استرالیا را بیابان های گرم و خشک تشکیل داده است و به همین سبب اکثریت مردم در سواحل زندگی می کنند، زیرا آب و هوای سواحل معتدل تر و دلپذیرتر است.
ساکنان اصلی استرالیا بومیانی هستند که از هزاران سال پیش در این قاره بوده اند. اما در دوره ی استعمار که مهاجران انگلیسی به استرالیا آمدند با از بین بردن بومیان،َ این قاره را به تصرف خود درآوردند و بر آن حاکم شدند.

موقعیت و ناهمواری ها:
قاره ی استرالیا جزیره ی بسیار پهناوری است که بین آب های اقیانوس آرام و اقیانوس هند قرار گرفته است. به یک نقشه یا کره ی جغرافیایی نگاه کنید. قاره ی ا سترالیا در نیم کره ی شمالی واقع است و یا درنیم کره ی جنوبی ؟ نیم کره ی جنوبی

 


همان طور که در نقشه یا کره مشاهده می کنید، در شرق استرالیا، در آب های اقیانوس آرام، جزایر بسیار به صورت پراکنده وجود دارد. به این جزایر اقیانوسیه می گویند. تعداد این جزایر به 20 تا 30 هزار می رسد.
یکی از جزایر مهم اقیانوسیه کشور نیوزیلند (زلاند نو) است که از دو جزیره بزرگ اصلی و تعداد جزایر کوچک تشکیل شده است.
نیوزیلند به طور کامل کوهستانی است و رشته کوه های آلپ جنوبی در این جزایر مشاهده می شود.

فعالیت :
به شکل 87 دقت کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید:
1 – رشته کوه های نسبتاً مرتفع در کدام سمت استرالیا قرار گرفته است؟
شرق

2 – کدام رود مهم از این رشته کوه ها سرچشمه می گیرد؟
رود دارلینگ

3- جلگه ی مرکزی استرالیا به چه علت تشکیل شده است؟
این جلگه از آبرفت رودهایی که از رشته کوه های شرقی سرچشمه گرفته اند ایجاد شده است.

4 – در نیمه ی غربی استرالیا چه نوع ناهمواری وجود دارد؟
فلات

5 – سد بزرگ مرجانی در کدام سمت استرالیا و در آب های کدام اقیانوس به وجود آمده است؟
شمال شرقی، اقیانوس آرام

آب و هوا و پوشش گیاهی و زندگی جانوری :
استرالیا کم باران و گرم است. قسمت پهناوری از مناطق مرکزی این قاره را بیابآن های خشک و غیرقابل کشت تشکیل داده است . البته سواحل شمالی دارای آب و هوای گرم و مرطوب و بخش جنگل های انبوه سواحل جنوب شرقی از آب و هوای معتدل برخوردار است. نیوزیلند در اقیانوس آرام و در منطقه ی معتدل جنوبی واقع شده است و آب و هوای معتدل مرطوب اقیانوسی دارد.
سایر جزایر اقیانوسیه گرم و مرطوب اند و به سبب بارندگی زیاد، قسمت اعظم این جزایر را پوشش گیاهی متراکم جنگل و علفزار پوشانده است.
جدایی قاره ی استرالیا و جزایر اقیانوسیه از سایر قاره های جهان باعث پیدایش حیوانات و گیاهان خاصی در این قاره شده است که در سایر قاره های جهان کمتر یافت می شود؛ از جمله حیواناتی مثل کانگورو و کوالا و گیاهانی چون درخت اکالیپتوس.

فعالیت 2 :
1 – اقیانوسیه به کجا گفته می شود؟
تا پنجاه سال پیش به استرالیا و نیز جزایری در اقیانوس آرام قاره ی ا قیانوسیه می گفتند.

2 – چند نمونه از گیاهان و حیوانات خاص قاره ی ا سترالیا را نام ببرید؟
حیواناتی مثل کانگورو، کوالا و گیاهانی چون درخت اکالیپتوس.

3 – چرا بیشتر نواحی مرکزی و غربی استرالیا خالی از پوشش گیاهی است یا فقط از بوته های خاردار پوشیده شده است؟
استرالیا کم باران و گرم است قسمت پهناوری از نواحی مرکزی این قاره بیابآن های خشک و غیرقابل کشت است. نواحی غربی نیز به دلیل فلات غربی خالی از پوشش گیاهی است./ 0 نظر / 37 بازدید