تبریک منا سبت ها

                             

                          

 

صدای  خنده مستانه شان گوش نواز آسمانها  شده .


سور وساتی برپاست .


ملائک درهیاهوی برپایی خوان الهی در تکاپویند.


 

سفره ای به بلندای کهکشان ها گسترده می شود .


یکی با سبدی ازمغفرت خوان الهی را مزین  می کند و


دیگری از جودوکرم خالقش  .


 

فرشتگان با فراخوانی از نوربه استقبال مان آمده اند .


من وتو کجاییم ؟؟!!!! غرق در روز مره گی ؛


 

بار الها ! چشمانم را به دستان پر سخاوتت دوخته ام ،


چرا که چشم پیش در آمد دل است و قاصد قلب .


 

یاری ام کن تا خوشه چین خوان گسترده ات باشم . 

آب دریا را اگر نتوان کشید        لاجرم باید ز آن قدری چشید

              

/ 1 نظر / 13 بازدید
sara

گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل] [گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل] گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل] [گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل] گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل] [گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل]